Padomi, kā studentam labāk sameklēt darbu.

Ne jau visi studenti mācību laikā var atļauties dzīvot bezrūpīgu dzīvi uz vecāku rēķina. Daudziem studentiem paceļas jautājums par piepelnīšanās iespējām, jo studentu stipendija ir ļoti maza un ar to pat nepietiek visminimālākajām prasībām, vai nu tās nav vispār. Bet jaunībā ir tik daudz lietu, kuras ir vienkārši nepieciešamas un tik daudz lietu, kuras vienkārši gribas…
Tāpēc ļoti daudzi studenti jau no pirmā kursa ir norūpējušies par to, kur lai sameklē darbu, kurā varētu nopelnīt papildus finansiālos līdzekļus. Parasti, pirmajos kursos studenti nav diez ko izvēlīgi un ir gatavi strādāt jebkuru darbu, bet vecākajos kursos, viņi cenšas sameklēt darbu, kurš ir saistīts ar viņu specialitāti.

Diemžēl, viņu iespējas ir ierobežotas un tām ir savas īpatnības. Pirmkārt, tie studenti, kuri mācās dienas nodaļā nav spējīgi strādāt pilnu darba dienu. Otrkārt, viņiem nav attiecīgas darba pieredzes, kuru pieprasa darba devēji, tāpēc studentu bieži vien jūtas nokļuvuši apburtā aplī, lai pieņemtu darbā ir vajadzīga pieredze, bet lai iegūtu pieredzi ir vajadzīgs darbs.
Dzīve rāda arī to, ka studentus var pieņemt darbā arī bez dokumentu noformēšanas, noslēdzot tikai darba līgumu. Un ja nu kādreiz gadās negodīgs darba devējs, tad pastāv risks nesaņemt algu vai arī tā var būt mazāka par solīto algu.

Bet nevajag uz to raudzīties pesimistiski. Ir daudzas darbības jomas, kur darba devēji grib, lai pie viņiem strādātu tieši studenti, jo studenti ir aktīvi, darbspējīgi, kreatīvi un jaunu ideju pilni. Un tajā pašā laikā viņi saprot, ka pieredzes trūkuma dēļ, viņi nevar pretendēt uz lielām algām. Diemžēl jāatzīst, ka bieži vien studenti ir lēts darba spēks.
Daži darba devēji izvēlas tieši studentus vairāku iemeslu dēļ: pirmkārt jau tāpēc, ka viņiem nav pieredzes, viņi to uzskata par plusu, jo ir pārliecināti, ka iemācīt ir vieglāk nekā pārmācīt. Otrkārt, studenti labprāt pieņem firmas darba kārtību un noteikumus.

Kur meklēt darbu?

Bieži vien to nevajag meklēt, tas atrodas pats. Pēdējā laikā, arvien biežāk lielās kompānijas, kuras ir ieinteresētas kadru meklēšanā un audzināšanā pašas sūta darba piedāvājumus uz lielākajām augstskolām. Priekšroka, protams, tiek dota kreatīviem un domājošiem studentiem.

Vēl viens veids tikt pie darba – labi sevi izrekomendēt ražošanas vai mācību prakses laikā. Ir iespējams, ka darba devēju tāds students ieinteresēs un viņš gribēs to pieņemt darbā.
Studentus labprāt pieņem darbā par kurjeriem, it īpaši tad, ja viņiem ir savs personīgais transports, kaut vai velosipēds.

Studentus pieņem darbā viesnīcu biznesā vai sabiedriskajā ēdināšanā. Bieži vien tas ir oficianta darbs.

Studentiem tiek piedāvāts arī saiņotāja darbs. Saiņotāji, it īpaši ir vajadzīgi pirms svētku laikā. Te galvenais ir veiklas rokas, jo darba samaksa bieži vien ir atkarīga no padarītā darba.

Studentus varam satikt arī pārdevēja darbā. Tagad studentiem ir iespēja piestrādāt ne tikai vasaras sezonā, bet arī visa mācību gada garumā, jo daudzi darba devēji izvēlas šim darbam tieši studentus un sastāda speciālu darba grafiku, kur katrs students var pats norādīt laiku, kurā viņam ir iespēja strādāt.

Studenti bieži vien piestrādā arī reklāmas jomā un mārketinga pakalpojumu jomā.